Yasal Mevzuat

Yasal Mevzuat

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010)

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010), 28/7/2006 tarihli 26242 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Eylem planının 46. Maddesi olan “Vatandaşlık Kartı; Pilot Uygulaması ve Yaygınlaştırılması” başlığında; Biyometrik unsurlar içeren elektronik vatandaşlık kartının kimlik doğrulama için kullanımının sağlanması,tüm kimlik doğrulama fonksiyonlarının tek bir elektronik kartta toplanması ve pilot uygulamanın sosyal güvenlik alanında hayata geçirilmesi,yaygınlaştırma çalışmalarının bu uygulamanın sonuçlarına göre yapılması hedeflenmiştir.

3 Temmuz 2007 tarihli 2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi

3 Temmuz 2007 tarihli 2007/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile elektronik vatandaşlık kartının, kamu hizmetlerinin elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde kişi odaklı olarak sunulmasını sağlayacağı, vatandaşın günlük yaşamın işeyişini kolaylaştıracağı,aynı zamanda, hizmet sunumunda kişilerin kimliğinin teknolojik yöntemler sayesinde daha rahat bir şekilde sağlanacağını belirterek,vatandaşlık kartının hayata geçirişmesinin öncelikle sağlık ve sosyal güvenlik alanında olacağı ifade edilmiştir. Bu genelgeyle; Vatandaşlık kartının hayata geçirilmesinin öncelikle sağlık ve sosyal güvenlik alanında olacağı, eylem kapsamındaki pilot çalışmanın, TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokolle başlatıldığı ve vatandaşlık kartının basımı, dağıtımı ve sağlık hizmetlerinde kullanımına yönelik süreçlerin de test edilmesi açısından, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın da pilot uygulamaya katılacağı belirtilmiştir.

5110 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5110 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları adlı 3. Bölümünün 67. Maddesi ile biyometrik yöntemlerle doğrulama yapılması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucularına başvurduklarında acil haller hariç olmak üzere (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra); biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması,nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya kurum tarafından verilen resimli sağlık kartı belgelerinden birinin gösterilmesi zorunludur.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunda yer alan Nüfus ve Uluslararası Aile Cüzdanları başlıklı Beşinci Kısım 41. Maddede yapılan değişiklikle PARMAK BİYOMETRİSİ’nin kimlik kartında bulunma zorunluluğu getirilmiştir. (8) (Ek: 25/6/2009-5917/38 md.) Nüfus cüzdanının yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının pilot ve genel uygulamasında kişilerin parmak biyometri verisi yer alır. Parmak biyometri verisi kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı dışında hiçbir yerde kaydedilemez, bulundurulamaz ve saklanamaz. Parmak izi biyometri verisinin türü ve alınma yaşı yönetmelikle belirlenir.


Duyurular
Detaylı İnceleyİn
Hemen İletİşİme Geçİn !

Biyometrik Kimlik Doğrulama Kesintisi Hakkında

 
Detaylar
 

Başarı Hikayesi – Fresenius Medical Care

 
Detaylar
 

Sağlık hizmeti alan Konyalıların kimlik doğrulama işlemleri K!M Pozitif’e emanet!

 
Detaylar
 
flex
K!M pozitif PDi Mobil

K!M pozitif PDi mobil

flex
K!M pozitif PDi Flex

K!M pozitif PDI Flex